Utforska Burkina Faso: En glimt av hjärtat av Västafrika

Geografi och klimat

Burkina Faso ligger i västra Afrika, norr om Ghana, och är ett land utan kust med en komplex geografi och ett komplext klimat som formar dess sätt att leva. Nationen täcker en yta på 274 200 kvadratkilometer, där land står för 273 800 kvadratkilometer och vattendrag utgör de återstående 400 kvadratkilometerna. Landet delar sina 3 611 km landgränser med sex länder: Benin (386 km), Elfenbenskusten (545 km), Ghana (602 km), Mali (1325 km), Niger (622 km) och Togo (131 km). Trots sina olika landskap har landet ingen kustlinje, vilket skiljer det från några av sina grannar.

Klimatet i Burkina Faso är indelat i tre distinkta zoner. I den södra halvan ligger ett varmt tropiskt savannklimat med en kort regnperiod, som övergår till en tropisk het halvtorr stäpp som är typisk för Sahelregionen i den norra halvan, och ett litet varmt ökenområde i norr, som gränsar till Saharaöknen. Denna mångfald av klimatzoner bidrar till det breda utbudet av jordbruks- och levnadsvillkor i landet.

Terrängen i Burkina Faso kännetecknas mestadels av platta till dissekerade, böljande slätter, med kullar i väster och sydost. Nationen ligger på en vidsträckt platå med savanner som är gräsbevuxna i norr och gradvis övergår i glesa skogar i söder. Den lägsta punkten i Burkina Faso är floden Mouhoun (Black Volta) på 200 meter över havet, medan den högsta punkten är Tena Kourou, som når 749 meter.

Naturresurser och markanvändning

Burkina Faso är begåvat med en mängd olika naturresurser, inklusive guld, mangan, zink, kalksten, marmor, fosfater, pimpsten och salt. Dessa resurser spelar en viktig roll i landets ekonomi, särskilt guld, som är en viktig exportprodukt. Marken används främst för jordbruk, med 44,20 % jordbruksmark och 19,30 % täckt av skog. Från och med 2016 var cirka 550 kvadratkilometer mark under bevattning, vilket stöder odling av grödor som bomull, jordnötter, sheanötter, sesam, durra, hirs, majs och ris. Boskapsuppfödning är också en viktig del av landets jordbrukssektor.

Befolkning och urbanisering

Med en uppskattad total befolkning på 20 835 401 i juli 2020 har Burkina Faso ett blygsamt urbaniserat samhälle. Cirka 30,60 % av befolkningen bor i stadsområden, inklusive huvudstaden Ouagadougou, som rymmer cirka 2,780 miljoner människor, och Bobo-Dioulasso, landets näst största stad, med cirka 972 000 invånare. Befolkningen är främst koncentrerad till de centrala och södra delarna av landet, där klimatet och terrängen är mer gynnsamma för bebyggelse och jordbruk.

Ekonomi och utveckling

Ekonomin i Burkina Faso är mångsidig, med jordbruk som spelar en central roll tillsammans med industrier som produktion av bomullsludd, drycker, jordbruksbearbetning, tvål, cigaretter, textilier och guldbrytning. Landet exporterar främst guld, bomull och boskap, med Schweiz, Indien och Sydafrika som betydande exportpartners. Importen omfattar kapitalvaror, livsmedel och olja, med Kina, Elfenbenskusten och USA bland de viktigaste importpartnerna.

Trots sina naturresurser och mänskliga resurser står Burkina Faso inför utvecklingsutmaningar, vilket återspeglas i elektrifieringsgraden på endast 19,2 % 2016 och en BNP per capita på 1 900 dollar 2017. Dessa siffror belyser behovet av fortsatta utvecklingsinsatser för att förbättra levnadsstandarden och de ekonomiska möjligheterna för det burkinska folket.

Slutsats

Burkina Faso, med sin mångsidiga geografi, klimat och rika kulturarv, står som ett bevis på dess folks motståndskraft och anpassningsförmåga. Trots utmaningar fortsätter landet att utnyttja sina betydande jordbruks- och mineralresurser för hållbar utveckling och tillväxt. Med pågående insatser för elektrifiering, utbildning och ekonomisk diversifiering strävar Burkina Faso efter att säkra en blomstrande framtid för alla sina medborgare.

Landsdata

Landskod UV
Region Africa
Yta 274200 kvadratkilometer
Landyta 273800 kvadratkilometer
Vattenyta 400 kvadratkilometer
Jordbruksyta 44.20%
Skogens yta 19.30%
Lägsta höjdpunkten Mouhoun (Black Volta) River 200 m
Högsta höjdpunkt Tena Kourou 749 m
BNP/capita $1,900 (2017 est.)