Utforska Armenien: En korsning av kontinenter och kulturer

Armenien, ett land utan kust i sydvästra Asien, befinner sig i skärningspunkten mellan Europa och Asien. Dess unika geografiska läge, inbäddat mellan Turkiet i väster och Azerbajdzjan i öster, gör att Armenien kan betraktas som en del av både Europa och Mellanöstern, beroende på den geopolitiska lins genom vilken det betraktas. Denna nation, med en yta på 29 743 kvadratkilometer, varav 28 203 kvadratkilometer är land och 1 540 kvadratkilometer är vatten, delar sina gränser med Azerbajdzjan, Georgien, Iran och Turkiet, totalt 1 570 km i landgränser.

Geografi och klimat

Det armeniska landskapet domineras av det kontinentala höglandsklimatet som kännetecknas av varma somrar och kalla vintrar. Terrängen består till största delen av det armeniska höglandet, med en mängd olika berg, lite skogsmark och snabbt strömmande floder. Den bördiga jorden som finns i Arasflodens dalgång kompletterar landets bergiga terräng och ger utmärkta förutsättningar för jordbruk. Armeniens höjd över havet varierar kraftigt, med den lägsta punkten vid floden Debed (400 m) och den högsta vid Aragats Lerrnagagat’ (4 090 m).

Naturresurser och markanvändning

Trots sin storlek har Armenien små fyndigheter av guld, koppar, molybden, zink och bauxit bland sina naturresurser. Landets jordbruksmark utgör 59,70 % av dess territorium, medan skogar täcker 9,10 %. Enligt 2012 års uppskattningar bevattnades 2 740 kvadratkilometer mark, vilket stöder odling av olika grödor och boskapsuppfödning.

Befolkning och urbanisering

Enligt uppskattningen i juli 2020 uppgår Armeniens befolkning till cirka 3 021 324 personer, med en betydande koncentration i den norra halvan av landet. Jerevan, huvudstaden, är hjärtat av Armenien och hyser mer än fem gånger så många invånare som Gyumri, den näst största staden. Med en stadsbefolkning på 63,30 % år 2020 urbaniseras Armenien alltmer och återspeglar en global trend mot stadsliv.

Demografi och samhälle

Folket i Armenien är känt som armenier, och det officiella språket är armeniska. Det största stadsområdet i Armenien är dess huvudstad, Jerevan, med en uppskattad befolkning på 1,086 miljoner år 2020. Befolkningens fördelning tyder på att man föredrar stadsliv, särskilt i och runt Jerevan.

Ekonomi och industri

Armeniens ekonomi är mångsidig och omfattar sektorer som brandyproduktion, gruvdrift, diamantbearbetning och livsmedelsförädling bland annat. Jordbrukssektorn är fortfarande viktig och producerar frukt, grönsaker och boskap. Armeniens exportpartners inkluderar Ryssland, Bulgarien, Schweiz och Tyskland, med viktiga exportvaror som koppar, tackjärn, icke-järnmetaller och livsmedel. Landet importerar främst från Ryssland, Kina och Turkiet, med fokus på naturgas, petroleum, tobaksprodukter och livsmedel.

Handel och infrastruktur

När det gäller infrastruktur har Armenien en elektrifieringsgrad på 100 % från och med 2016, vilket återspeglar betydande framsteg när det gäller att säkerställa tillgång till elektricitet för alla invånare. BNP per capita uppgick till 9 500 dollar 2017, vilket indikerar de ekonomiska utmaningarna och potentialen för tillväxt i landet.

Kultur och kulturarv

Armeniens rika kulturarv är ett bevis på dess historiska betydelse och geografiska läge. Armenien ligger i skärningspunkten mellan olika civilisationer och har utvecklat en unik identitet som blandar influenser från Europa och Mellanöstern. Detta, i kombination med dess natursköna landskap och historiska monument, gör Armenien till ett fascinerande land värt att utforska.

Sammanfattningsvis är Armenien ett land med djupa historiska rötter och en komplex identitet som formas av dess geografiska läge, mångsidiga landskap och livliga kultur. Trots sin ringa storlek har Armenien betydande naturresurser, ett strategiskt läge och ett rikt kulturarv som fortsätter att fängsla fantasin hos människor runt om i världen.

Landsdata

Landskod AM
Region Middle East
Yta 29743 kvadratkilometer
Landyta 28203 kvadratkilometer
Vattenyta 1540 kvadratkilometer
Jordbruksyta 59.70%
Skogens yta 9.10%
Lägsta höjdpunkten Debed River 400 m
Högsta höjdpunkt Aragats Lerrnagagat’ 4,090 m
BNP/capita $9,500 (2017 est.)