En omfattande översikt över Botswana

Geografi och klimat

Botswana, ett land utan kust som ligger i södra Afrika norr om Sydafrika, sträcker sig över en yta på 581 730 kvadratkilometer. Landets geografi kännetecknas av en blandning av 566 730 kvadratkilometer land och 15 000 kvadratkilometer vatten. Grannländerna är Namibia med en gräns på 1 544 km, Sydafrika på 1 969 km, en minimal gräns mot Zambia på 0,15 km och Zimbabwe som sträcker sig 834 km. Trots sin betydande storlek har Botswana ingen kustlinje. Klimatet är halvtorrt och upplever varma vintrar och varma somrar, vilket påverkar den i stort sett platta till mjukt böljande platåmarken. Den sydvästra regionen domineras av Kalahariöknen. Intressant nog varierar höjden från korsningen av floderna Limpopo och Shashe på 513 m, den lägsta punkten, till Tsodilo Hills på 1 489 m, den högsta punkten.

Naturresurser och miljö

Botswanas rikedom på naturresurser är betydande, med diamanter som leder listan, följt av koppar, nickel, salt, soda, pottaska, kol, järnmalm och silver. Dessa resurser spelar en avgörande roll i landets ekonomi. Cirka 45,80 % av marken används för jordbruk, medan skogar täcker cirka 19,80 %. År 2012 uppskattades den bevattnade marken till cirka 20 kvadratkilometer. Befolkningsfördelningen är dock mycket ojämn, främst koncentrerad till de östra delarna av huvudstaden Gaborone och Francistown, vilket gör att de stora vidderna i Kalahari är mindre befolkade.

Människa och samhälle

I juli 2020 uppskattades Botswanas befolkning till 2 317 233 individer. Folket i Botswana är känt som Motswana (singular) eller Batswana (plural), med engelska som det officiella språket. Urbaniseringen ökar, med uppskattningsvis 70,90 % av befolkningen som bor i stadsområden 2020. Gaborone, huvudstaden, är den folkrikaste tätorten med cirka 269 000 invånare 2018.

Ekonomi och infrastruktur

Jordbruk och industri

Ryggraden i Botswanas ekonomi är jordbruket, med fokus på boskap och grödor som durra, majs, hirs, bönor, solrosor och jordnötter. Industrierna kretsar kring landets rika naturresurser, inklusive diamantbrytning, koppar, nickel, salt, soda och nötköttsbearbetning. Textiltillverkning bidrar också till ekonomin.

Handel och investeringar

Botswanas exportpartners är olika, med Belgien på 20,3 %, Indien på 12,6 %, Förenade Arabemiraten på 12,4 %, Sydafrika på 11,9 %, Singapore på 8,7 %, Israel på 7 %, Hongkong på 4,1 % och Namibia också på 4,1 % från och med 2017. De viktigaste exportprodukterna är diamanter, koppar, nickel, soda, nötkött och textilier. På importfronten är Sydafrika med 66,1 %, Kanada med 8,3 % och Israel med 5,3 %, med fokus på bland annat livsmedel, maskiner, elektriska varor och bränsle.

Energi och utveckling

Elektrifiering har varit ett betydande fokus, med 60,7 % av den totala befolkningen som hade tillgång till el från och med 2016. Den ekonomiska utvecklingen återspeglas i BNP per capita, som uppskattades till 17 000 dollar 2017. Sådana siffror visar Botswanas pågående ansträngningar för tillväxt och modernisering trots de geografiska och klimatmässiga utmaningar som landet står inför.

Slutsats

Botswana står som en ledstjärna för framsteg och stabilitet i södra Afrika, med stöd av en rikedom av naturresurser och en växande ekonomi. Dess landskap sträcker sig från den torra Kalahariöknen till bördiga jordbruksmarker, vilket stöder både traditionella livsstilar och modernt stadsliv. I takt med att Botswana fortsätter att utvecklas är landet medvetet om sitt miljöansvar och sina medborgares välbefinnande, och positionerar sig som en viktig aktör i regionens framtid.

Landsdata

Landskod BC
Region Africa
Yta 581730 kvadratkilometer
Landyta 566730 kvadratkilometer
Vattenyta 15000 kvadratkilometer
Jordbruksyta 45.80%
Skogens yta 19.80%
Lägsta höjdpunkten junction of the Limpopo and Shashe Rivers 513 m
Högsta höjdpunkt Tsodilo Hills 1,489 m
BNP/capita $17,000 (2017 est.)